වීරයන් නැති ගංවතුර කතාවක්


ගංවතුර වීරයන් බිහිකලා. ඇතැමුන්ව ජනප්‍රිය කළා. ඇතැමුන්ගෙ ජනප්‍රියතෙඅය නැති කරන්නත් ගංවතුර හේතු වුණා.

මාත් ගංවතුරෙ ඇවිද්දා.. ආධාර මලු වෙනුවට මගේ අතේ තිබුණෙ රෙකෝඩරයකුයි කැමරාවකුයි.

මගෙ සෙල්ෆි වැටුණෙ නෑ. රේඛ මාත් එක්ක හිටිය. මිනිසුන්ට ඇහුම්කන් දෙමින් වැඩිපුර කල්පනා කරමින් මම ඇවිද්ද.

ගංවතුරට අහුවුණ ඕකිට අඬන්න දීපන් Let her cry

දවස් විස්සකට පස්සෙයි පෝස්ට් එකක් වැටෙන්නේ.... ගංවතුර එක්කත් ටිකක් බිසි වුණා. මේ පෝස්ට් එක ගංවතුර ගැන නෙවෙයි ගංවතුරට අහුවුණ ෆිල්ම් එක ගැන.

ෆිල්ම් එක බලල අවසාන වෙද්දි වැඩියෙන්ම රැඳුනෙ පන්සලේ දර්ශනය.., අක්ෂරයෙ හඳගම කෞතුකාගාරයක් ඇතුලට ලිංගික දර්ශනයක් ගේනව. ලෙට් හර් ක්‍රයි එකේදි එයා පන්සලක් ඇතුලෙ පිරිමියෙක් වෙනුවෙන් ගෑනු දෙන්නෙක්ට ගහගන්න සලස්සනව..වේසි මගෙ මිනිහ තොගෙ මිනිහ ගෑනියේ

ඔක්කොම ටික පන්සල ඇතුලෙ වරනැඟෙද්දි හාමුදුරුවො කෑගහන්නෙ මේ ශුද්ධ භූමිය කෙලෙසන්න එපා කියල...

ටෝචර්කරණය

මහින්ද රාජපක්ෂට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් වධ දී තුටු විය හැකි ටෝචර් හිම් නම් ඇප් එක දැන් මාතෘකාව වී ඇත.

මේ ටෝචර්කරණය වූ ලෝකයකි.. ලංකාව රටක් විදියටත් සමාජයක් විදියටත් ආයතනගත ටෝචර්කරණයක් ඇති රටකි..

Search This Blog